Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

Justysiaa27
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja viatereseek tereseek
Sponsored post
soup-sponsored
Justysiaa27
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatereseek tereseek
Justysiaa27
8886 2b22
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyleaf flyleaf
Justysiaa27
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viadirtyliar dirtyliar
Justysiaa27
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viazapachsiana zapachsiana
Justysiaa27
2742 8b3c
Reposted fromcountingstaars countingstaars viatereseek tereseek
Justysiaa27
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Justysiaa27
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Justysiaa27
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
Justysiaa27
8915 8a55
Justysiaa27
6135 4018
Justysiaa27
Odrobina zdrowej spontaniczności w życiu, to chyba klucz do pozytywnej kaskady zdarzeń.
— życiowe, okolicznosciowe.
Justysiaa27
Justysiaa27
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Justysiaa27
6490 3eb5 500
Justysiaa27
4760 b453
Justysiaa27
“Księżniczka wyszła z bajki. Poszła pić piwo i palić fajki.”
Justysiaa27
2230 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...